Kurzusok 
Biokémia 2016/17 2. félévA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségInformáció
Biokémia laboratóriumi gyakorlat 2016/17. 2. félév (KM)A kurzushoz beiratkozó kódra van szükség
Biopolimerek kémiája 2016/17 2. félévA kurzushoz beiratkozó kódra van szükség
Biopolimerek kémiája laboratóriumi gyakorlat 2016/17 2. félévA kurzushoz beiratkozó kódra van szükségInformáció
Gyógyszerkémia és szintézistervezés 2016/17 2. félévEz a kurzus megengedi vendégek belépésétA kurzushoz beiratkozó kódra van szükség
Ipari katalízis_2016-2017/_2A kurzushoz beiratkozó kódra van szükség
Környezeti szerves kémia 2016/17 2. félév
Environmental Organic Chemistry 2016/17 2nd semesterA kurzushoz beiratkozó kódra van szükség
Szerves kémia I. 2016/17 2. félévA kurzushoz beiratkozó kódra van szükség
Szerves kémia IV. 2016/17 2. félévA kurzushoz beiratkozó kódra van szükség
Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat 2016/17 2. félév
Zöld kémia 2016/17 2. félévInformáció