• A tantárgy célja a hallgatóknak speciális ismereteket adni, illetve a már megszerzett jártasságot kiegészíteni a műszaki tervezés, a számítógéppel segített megmunkálás területén. A tárgy abszolválásával a hallgatók képesek lesznek egy tervező szoftver alkalmazására, de a megfelelő alapok birtokában a járműiparban használatos bármilyen tervező környezet használatának gyors elsajátítására is. A félév során a hallgatók elsajátítják a CAD/CAM rendszerek használatára vonatkozó információkat, alkatrész és összeállítások modellezésének lehetőségeit, műhelyrajz készítését különbözö rendszerekeben és a modellezett alkatrészek gyártás-előkészítési feladatait és módszereit.
  • A tárgy ismerteti a számítógéppel integrált gyártórendszerek szerkezetét, a gyártási folyamattervező alrendszereket, a gyártási feladatok tervezését, finomprogramozást számjegyvezérlésű szerszámgépeken. A tantárgy része a rugalmas gyártócellák, gyártórendszerek felépítése, a gyártási folyamatok tervezése, az egyedi-, típus- és csoporttechnológiák, valamint a számítógéppel segített folyamattervezés.
    Összegzés szerkesztése
  • A hallgatók megismertetése a korszerű mikroprocesszoros szabályozott villamos hajtások alapjaival, modellezési és szabályozó tervezési módszereivel és a felhasznált korszerű teljesítményelektronikai eszközökkel és konverterekkel.
  • A tantárgy célja: a 3D-s tervezőprogramok megismerése, termékmodellezés, összeállítás készítés, rajzkészítés az Inventor tervezőprogrammal.